Lai pierakstītos pie VC4 speciālista vai uz izmeklējumu telefoniski vai klātienē, pacientam reģistratūrai ir jāsniedz sekojoša informācija:

jāinformē par sev vēlamo VC4 apmeklējuma veidu:

VC4 reģistratūru dienests aicina izmantot iespēju elektroniski atteikties no iepriekšēja pieraksta pie VC4 speciālista, ja subjektīvu vai objektīvu iemeslu dēļ nevarēsiet ierasties.

Atteikuma e-pasts jāsūta uz reģistratūras adresi registratura@vc4.lv

Rakstot atteikumu, jānorāda:

Uzmanību!

VC4 reģistratūras elektroniskais pasts tiek izskatīts katru darba dienu no plkst. 9:00 - 15:00. Minētā darba laikā saņemtā informācija tiek nekavējoties ievadīta reģistrācijas sistēmā. Ja Jūsu e-pasts tiks saņemts pēc plkst. 15:00, atteikums tiks ievadīts reģistrācijas sistēmā nākošās dienas rītā. Lūdzam Jūs cienīt VC4 speciālistu laiku un paziņot par savas vizītes anulēšanu savlaicīgi, lai sniegtu iespēju citiem pacientiem pierakstīties.

Lai pierakstītos uz mobilo mamogrāfijas izmeklējumu:


Lūgums formā aizpildīt visas ailes.
captcha
Atjaunot